DOWNLOAD / SHKARKO
 
Vizitorë të nderuar, këtu mund te shkarkoni (Download) libra si dhe materiale të ndryshme nga krijimtaria ime shumevjeçare.
 

- Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës (për studentët e Fakultetit të Edukimit , Dega e Mësimit Klasor; Fakultetit Filozofik, Dega e Pedagogjisë e botuar në Prishtinë në Vitin 2003)

Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës
   

- Punim i lirë i Autorit

Punim i lirë i Autorit

- Recensionet e Librave

Recensionet e Librave

- Kapitulli 2 (nga Botimi i Fundit)

Kapitulli 2 (nga Botimi i Fundit)

- Kapitulli 6 - Objektivat Mësimore (nga Botimi i Fundit)

Kapitulli 6 - Objektivat Mësimore

- Kapitulli 10 (nga Botimi i Fundit)

Kapitulli 10 (nga Botimi i Fundit)

- Kapitulli 11 (nga Botimi i Fundit)

KAPITULLI 11 (nga Botimi i Fundit)

- Kapitulli 13 (nga Botimi i Fundit)

KAPITULLI 13 (nga Botimi i Fundit)

- Kapitulli 16 (nga Botimi i Fundit)

KAPITULLI 16 (nga Botimi i Fundit)
   

"VITRINAT" (PARATHËNIET) E LIBRAVE

   

- Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës - 1993

Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës - 1993
- Metodika e Mësimdhënies së Matematikës - Viti 1998
Metodika e Mësimdhënies së Matematikës - Viti 1998
- Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës - 2003
Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës - 2003
- Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës - Viti 2008
Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës - Viti 2008

 

Së shpejti këtu mund të gjeni edhe materiale të tjera për shkarkim.
 
Ju falenderoj për mirëkuptim.