BOTIMI I FUNDIT

 

METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SE MATEMATIKËS

 

për studentët e Fakultetit të Edukimit, Programi Fillor dhe Matematikë-Informatikë;
FSHMN, Dega e Matematikës; Fakultetit Filozofik, Dega e Pedagogjisë dhe
për mësuesit pa shkëputje nga puna.

Autori me qëllim promovimi dhe shitjeje të librit METODOLOGJI E MËSIMDHËNIES SE MATEMATIKËS ka vizituar dy herë shkollat e mëposhtme:

 

 • Gjakovë(28): "Yll Morina"(7), "Zekeria Rexha"(10), "Emin Duraku"(3),
  "Fehmi Agani"(6), "Mustafa Bakija"(2)
 • Pejë (40): "Dardania"(8), "Asdreni"(7), "Lidhja e Prizrenit"(3), "Vaso Pashë Shkodrani"(9), "Xhemail Kada"(5), "8 Marsi"(8) 
 • Burim(9): "Bajram Curri"(9)  
 • Prizren (43): "Emin Duraku"(10), "Abdyl Frashëri"(3), "Lekë Dukagjini"(8),
  "Mati Logoreci"(2), "Lidhja e Prizrenit"(4), "Mustafa Bakija"(4),
  "Fadil Hisari"(3), "lbrahim Fehmiu"(9).
 • Prishtinë (43): "lsmail Qemaili"(6), "Hasan Prishtina"(5), "Faik Konica"(9), "Naim Frashëri"(3), "Meto Bajraktari"(12), "Elena Gjika"(5), "Emin Duraku"(3)
 • Deçan(4) : "Lidhja e Prizrenit"(4)
 • Ferizaj(54) : "Xhon Sereci"(24), "Ahmet Hoxha"(1), "Jeronim De Rada"(13), "Tefik Canga"(5), "Vezir Jashari"(11)
 • Kline(10): "Ismet Rraci"(6),"Motrat Qiriazi"(4)
 • Skenderaj(8): "Shaban Jashari"(8)
 • Vushtri (13): "Ali Kelmendi" (6), "Naim Frashëri" (5), "Mustafë Venhari" (2)
 • Gjilan(9): "Musa Zajmi"(9)
 • Mitrovicë (41): "Migjeni" (13), "Abdullah Shabani" (10), "Ismail Qemajli" (7),
  "Meto Bajraktari" (9), "Bedri Gjina" (2)
 • Fshatra (88): Skivjan(3), Novosellë(6), Junik(7), Irzniq(1), Isniq(2), Strellc(4), Vitomiricë(7), Doblibare(1), Kramovik(1), Ratkoc(4), Malësi e Vogël(3), Ponorc(2), Malishevë(2), Dragobil(1), Pagarushë(4), Llapcevë(4), Zllakucan(2), Gllarevë(1), Ujmir(2), Cerovik(1), Bubavec(2), Zhur(2), Krushë e Madhe(1), Xërxe (9), Fortesë (7), Rahavec (2), Rogovë e Hasit (6), Doganaj (Kaçanik) (1)
 • Universiteti "FAMA" - Prizren(5)
 • Fakulteti i Edukimit - Dega ne Gjakovë (39 studentë dhe 6 pedagogë),
 • Shitje në librari (24)
 • Janë falur (29)
 • Biblioteka Kombėtare universitare (1)
 • Arkiv familjar (6)

P.S.
Libri MMM (2008) është shitur në 74 shkolla, nëpërmjet “LETRËS PËRCJELLËSE” nga MASHT-i.
Me respektin më të lartë për punën e tyre fisnike në Reformimin e shkollës shqipe në Kosovë, duhet veçuar drejtorët e këtyre shkollave: “Bajram Curri” (Burim); “7 Shtatori” (Vitomiricë); “Shaban Jashari” (Skenderaj); “Ibrahim Fehmiu” (Prizren); “Emin Duraku” (Prizren); “Xhon Sereçi” (Ferizaj) “Migjeni” (Mitrovicë); “Abdullah Shabani” (Mitrovicë) dhe “Meto Bajraktari” (Mitrovicë). Ju lumtë!

Është për të ardhur keq që në një dhjetëshe tjetër shkollash të qyteteve, tek të cilat nuk kishte shit-blerje, aty ishte ndalur ora.

Lexuesit tim i shpreh ndjenjat e falenderimit dhe të mirënjohjes.

 

Lexues të nderuar na shkruani për ribotimin eventual të librit në E-Mail ...

E-Mail adresen : info@bedri-jaka.com, bedrijaka@hotmail.com
ose
Nr. e Telefonit: 044-742-440 , 0390-327-609.

Po në këtë E-Mail adresë mund të na shkruani edhe për vërejtjet, sugjerimet, përvojat, lëvdatat dhe propozimet e juaja!

JU MIRËPRES!